Monday, December 5, 2011

Lucas and his "Tubs"

Lucas loves to "swiimmm", as he calls bath time. Here's a peek at how he's grown in the past years, as seen in his "tubs".
With Daddy at 6 months.
Kasyang-kasya pa sa baby bath tub niya

 At a little more than a year old.
Na-discover na niya ang wonders ng timba.

  Before turned two.
Kasya pa rin sa magic timba.


At three years old, ito ang dialogue niya kadalasan habang nakababad sa magic timba:
Lucas: Mommy, help me. I am stuck. (in short, hindi na siya kasya)

Ang solusyon: gumamit ng batya :)


No comments: